1. Andmebaasi sisu
 2. 1.1 Milliseid andmeid see andmebaas sisaldab?
  Andmebaas sisaldab informatsiooni juutide kohta, kes elasid Eestis kuni 1941. aastani. Hiljuti on lisatud andmed nende kohta kes sündisid enne 1955. aastat (ainult inimeste puhul kes pakusid oma andmeid isiklikult).
  1.2 Miks ainult kuni 1941. aastani?
  Põhjuseks on isikuandmete kaitse seadusega määratletud piirangud.
  1.3 Kas andmebaasis on kõik perekonnad?
  Kahjuks mitte. Põhjused on järgmised: a) meie käsutuses pole kõiki isikute registreerimise raamatuid; b) ametlikult ei registreeritud mitte kõiki inimesi; c) veel mitte kõik olemasolevad andmed pole andmebaasi sisestatud – see on jätkuv töö.
  1.4 Kas andmed on esitatud vana või uue kalendri järgi?
  Andmed on esitatud nii, nagu nad on fikseeritud algallikas. Vanemad, enne 1918. aastat tehtud üleskirjutused on pärit sündide ja surmade registreerimise raamatutest ning on tavaliselt esitatud vana kalendri järgi, pärast 1918. aastat tehtud üleskirjutused on esitatud uue kalendri järgi. Uus kalender tähendab seda, et vanale kuupäevale liidetakse 13 päeva.
  1.5 Miks on andmed esitatud eri keeltes (eesti, vene, inglise)?
  Tavaliselt on detailid esitatud algallikaga samas keeles, kuid plaanis on tõlkida need detailid ka inglise keelde.
  1.6 Missugused isikuandmed on andmebaasis kajastatud?
  Täielik nimi, sünniaeg ja -koht, isa ja ema andmed, ema neiupõlvenimi, andmed abikaasa või abikaasade ja lahutus(t)e kohta, surma kuupäev ja koht, infoallikas. Perekonnanimi on kohustuslik, teised andmed on esitatud sel juhul, kui isiku kohta on midagi rohkemat teada.
  1.7 Kuidas, missuguses keeles on esitatud perekonnanimed?
  Kõik nimed on kirjutatud ladina tähtedega, kasutatud on ka eesti tähestiku tähti ä, ö, ü, õ. Š ja Ž pole kasutuses, nende asemel on SH ja ZH.

 3. Kuidas programmi kasutada
 4. 2.1 Kuidas otsida teatud kindlat inimest?
  Kui te teate inimese perekonnanime ja eesnime, siis võib teda otsida nende kahe tunnuse abil. Kandke perekonnanimi esimesse aknakesse (Family Name). Kandke eesnimi teise aknakesse (First Name). Kasutage ühte järgmistes otsingumeetoditest:
  "is exactly" – „täpselt“ – tähendab, et otsing toimub täpselt nende andmete alusel, mis te sisestasite. Pidage silmas, et perekonna- või eesnime on mõnikord võimalik kirjutada mitmel erineval moel;
  "sounds like" – „umbes“ – tähendab, et otsing toimub vastavalt sõna kõlale. Kõik sõnad, mis on häälduselt ligilähedased sellele, mida te otsite, kajastuvad otsingutulemuses. Kõlasarnasusele tugineva võrdluse puhul kasutatakse Daitch Mokotoffi meetodit. Pidage silmas, et see meetod võib esile tuua väga palju vastuseid;
  "starts with" – „algab“ – võib sisestada ainult sõna algustähe või algustähed, tulemuse määrab see täht või tähed;
  "contains" – „sisaldab“ – võite sisestada ükskõik millise osa sõnast alates ükskõik millisest kohast. Näiteks kui mäletate, et perekonnanime lõpus on „stein“, siis võite selle sisestada ja saate vastused, mis sisaldavad sõnaosa „stein“ (näiteks Stein, Steinfeld, Rutstein jne).
  Kui te ei tea eesnime või tahate leida kõiki teatud perekonnanimega inimesi, täitke ainult esimene aknake (Family Name). Saate nimekirja inimestest, kellel on seos selle perekonnanimega (sündinud selle perekonnanimega, ema perekonnanimi, abikaasa perekonnanimi).
  2.2 Missugune perekonnanimi tuleb sisestada, kui tegemist on abielus naisega (neiupõlvenimi või abikaasa perekonnanimi)?
  Otsing käib kolme nime alusel – perekonnanimed (abielus naise neiupõlvenimi), mehe perekonnanimi ja ema neiupõlvenimi. Tulemus on postiiivne, kui kas või üks nendest kolmest perekonnanimest langeb kokku sellega, mis te aknakesse sisestasite. Sel moel on tulemuseks laiendatud (suure) perekonna liikmete nimekiri.
  2.3 Ma sisestasin andmed, vajutasin ”enter”, aga midagi ei juhtunud. Miks?
  Andmete sisestamisel tuleb valida ekraanil ”search“, et andmeid otsima hakataks.
  2.4 Kas võib otsinguid teostada ka sünnikoha järgi?
  Jah, muidugi. Te võite sooritada otsinguid ükskõik millise ekraanil näidatud tunnuse või tunnuste kombinatsiooni abil. Ärge unustage puhastada väljad infost, enne kui alustate uut otsingut (võite selleks kasutada ekraanil olevat nuppu „reset”).
  2.5 Kuidas saada leitud inimeste kohta lisainfot, detaile?
  Vajutage linki perekonnanimega ja näete kõiki andmebaasis selle inimese kohta leiduvaid andmeid.
  2.6 Tundub, et ma saan mitu vastust ühe ja sama inimese kohta, miks?
  Selleks võib olla mitu põhjust: a) Üks tulemus näitab ainult surma andmeid. Kuni me teame täpselt, et jutu on ühest ja samast isikust, me ei tohi ühendada neid andmeid; b) Isik oli abielus kaks või rohkem korda. Iga abielu puhul on eraldi vastus; c) erinevad algallikad sisaldavad erinevat informatsiooni. Kuni täpsed andmed ei ole väljaselgitatud, me peame näitama mitu vastust.
  2.7 Mida tähendavad source või src andmed detailides?
  Nad tähistavad algallikaid (sünnitunnistus, arhiiv jne). Kõik algallikad on toodud siin
  2.8 Ma ei näe ä, ü, õ ja ö tähti korrektselt. Mida teha?
  Teie brauser peab näitama UTF-8 moodis. Brauseris klikkige View -- Encoding (või Character Encoding või Text Encoding) -- UTF-8 (või Unicode UTF-8).

 5. Kuidas ma saaksin andmebaasi täiendamisele kaasa aidata?
 6. 3.1 Kellele tuleb teatada, kui andmebaasis mõne inimese andmed puuduvad või olemasolevad andmed on väärad?
  Võite selle kohta saata teate Mark Rõbakile, vajutades tema nimega linki otsinguleheküljel.
  3.2 Kas info juurde on vaja lisada dokumentaalseid tõendeid?
  Jah, palun lisage dokumentide skaneeritud koopiad. Kui dokumente ei leidu, võtame infot vastu ainult vastava isiku kõige lähedasematelt sugulastelt.
  3.3 Mida teha, kui ma ei tunne end arvutiasjanduses eriti koduselt ega suuda andmeid arvuti abil saata?
  Võite saata informatsiooni posti teel aadressil Eesti Juudi muuseum, Karu t. 16, Tallinn 10120.
  3.4 Kas te ikka tõesti olete huvitatud lisainformatsiooni saamisest?
  Jah, muidugi. Oleme teile abi eest väga tänulikud.
  3.5 Kuidas saaksin aidata muuseumi ja selle kodulehekülje haldamist materiaalselt?
  Selle kohta leiate täpsema informatsiooni siit